Missie

Het Safety Platform Cargo Surveyors (SPCS) streeft, samen met aan de inspectiebranche gerelateerde bedrijven, naar veilige werkomstandigheden voor surveyors die op schepen, in fabrieken en op terminals onafhankelijke inspecties verrichten, monsters nemen en andere aanverwante werkzaamheden uitvoeren, conform de nationale en internationale wetgeving.

Het Safety Platform Cargo Surveyors wil daarnaast het centrale aanspreekpunt zijn waar het gaat om de bedrijfsgezondheid en -veiligheid van surveyors.

Het Safety Platform Cargo Surveyors verspreidt informatie over veiligheidsincidenten, opdat procedures en richtlijnen voortdurend verbeterd kunnen worden en ten behoeve van een grotere bewustwording en verbetering van “veiligheidsgedrag”. Hiermee zorgt het Platform voor de structurele waarborging van de bedrijfsveiligheid van surveyors en hun omgeving.