Publicaties

Het SPCS is actief op het gebied van risicobeheersing. Natuurlijk is iedereen primair verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, maar het SPCS heeft zich tot doel gesteld om in relatie tot relevante veiligheidsonderwerpen de nodige ondersteuning te bieden. Onderdeel hiervan is het opstellen van richtlijnen en zienswijzen voor risicovolle taken binnen de inspectiebranche. Het primaire doel is de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die werknemers lopen tijdens hun werk tot een minimum te beperken. Het SPCS geeft de verschillende mogelijkheden weer waarmee minimaal aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan en wil daarmee richtinggevend, praktisch en toegankelijk opereren. Hierbij worden steeds de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten gevolgd.

De leden van het SPCS hebben zich gecommitteerd aan het binnen hun eigen organisatie uitrollen van gepubliceerde richtlijnen en zienswijzen.

SPCS Publications

SPCS - Code of Conduct - Publicatieversie
SPCS Safety Bulletin, Safety Data Sheets
TICC - Safety Code

1.Introductie
2. Veiligheidsplan - Werken met gevaarlijke stoffen
3. Veiligheidsplan - Specifieke gevaarlijke stoffen (in ontwikkeling)
4. Veiligheidsplan - Zwavelwaterstof H2S
5. Veiligheidsplan - Monstername Fenol, kresol en Kresylzuren
6. Veiligheidsplan - Transport gevaarlijke stoffen
7. Veiligheidsplan - Betreding besloten ruimtes
8. Veiligheidsplan - Werken op hoogte - overbruggen van hoogteverschille
9. Veiligheidsplan - Werken bij extreme weersomstandigheden
10. Veiligheidsplan - Pilot ladders en overstappen open zee
11. Veiligheidsplan - Statistische elektriciteit (in ontwikkeling)
12. Veiligheidsplan - Gebruik elektronische apparatuure
13. Veiligheidsplan - Ergonomie (in ontwikkeling)
14. PBM - Ademhalingsbescherming
15. Veiligheidsplan - Overige PBM instructies (in ontwikkeling)